IMZ login

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
 INTERESTING PAGES
Ministry of Science and Higher Education 
Ministerstwo Gospodarki 
Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Gospodarki będące jednostką budżetową.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.
National Science Centre 
The National Science Centre (NCN) is a government executive agency set up to fund basic research. Basic research is original experimental or theoretical research work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any direct practical application or use.
EURAXESS Poland - EURAXESS Europe 
EURAXESS Poland - part of the European EURAXESS Services network across Europe, which is a joint initiative of the European Commission and the countries participating in the European Union's Framework Programmes for Research.
EURAXESS Poland Portal is an information point for internationally mobile researchers wishing to come to Poland or intending to pursue scientific career abroad.
European Atomic Energy Community 
The Euratom Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM) was initially created to coordinate the Member States' research programmes for the peaceful use of nuclear energy. The Euratom Treaty today helps to pool knowledge, infrastructure, and funding of nuclear energy. It ensures the security of atomic energy supply within the framework of a centralised monitoring system.
only for the newest browsers (IE>6; Firefox>4,...). If you haven't got them it is time to install...